Elita ROYAL VISION


Petra Richterová, DiS.

senior manažer

Ing. Lukáš Melichárek

senior manažer

Petr Lakota

investiční specialista

Jindřich Litner

investiční specialista

Ladislav Stratil

investiční specialista

Helena Štumpová

investiční specialista senior